La llibreta de viatge com a eina per a retratar el quotidià.
La libreta de viaje como herramienta para retratar lo cotidiano.​​​​​​​
The travel sketchbook as a tool to portray the everyday.

2020. Bolígraf sobre paper/Bolígrafo sobre papel/Ballpoint pen on paper, 15x17 cm. 

Detall/Detalle/Detail.

Back to Top