Oniria (2018)
Selecció d'imatges del fanzine mut Oniria, que il·lustra un somni propi i que pretén evocar la mateixa sensació d'inestabilitat i psicodèlia de l'episodi. 
Selección de imágenes del fanzine mudo Oniria, que ilustra un sueño propio y que pretende evocar la misma sensación de inestabilidad y psicodelia del episodio.
Selection of images from the silent fanzine Oniria, which illustrates a dream of mine and which aims to evoke the same sense of instability and psychedelia of the episode.
2018. Transfer i gouache/Transfer y gouache/Transfer and gouache.
Ma Solitude (2018)
Mostra d'algunes les il·lustracions del projecte final de grau, Ma Solitude
Muestra de algunas de las ilustraciones del proyecto final de grado, Ma Solitude.
Sample of some of the illustrations of the final project of degree, Ma Solitude.
2018. Tècnica mixta sobre tela encolada/Técnica mixta sobre tela encolada/Mixed technique on canvas board, 38x46 cm. 
Perdiu jove, de Joan Margarit (2018)
Il·lustració del poema Perdiu jove, de Joan Margarit, del poemari Càlcul d'estructures.
Ilustración del poema Perdiu jove, de Joan Margarit, del poemario Càlcul d'estructures.
Illustration of the poem Perdiu jove, by Joan Margarit, from the book Càlcul d'estructures.

2018. Grafit, llapis de color i tinta sobre paper/Grafito, lápiz de color y tinta sobre papel/Graphite, color pencil and ink on paper,  33x40 cm.

Back to Top