Sara Masià (Barcelona, 1996)
Formada com a il·lustradora a l'Escola d'Art i Superior de Disseny Pau Gargallo de Badalona i pintora autodidacta, complementa la seva formació amb Geografia, Història i Història de l'Art a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Els darrers tres anys ha treballat com a professora de dibuix i pintura en un taller d'art.
Sense límits quant a tècnica i estil, actualment la seva obra es basa en el grafit, el bolígraf i la pintura a l'oli. Ha realitzat exposicions individuals i col·lectives, així com il·lustració editorial, on destaca la publicació de l'àlbum infantil El ball de la Petita Matrioixca, de l'editorial Meraki (2021). 
En l'àmbit acadèmic ha col·laborat amb la Universitat de Barcelona impartint seminaris i tallers per a la Facultat d'Educació, dins del camp de la didàctica de la literatura infantil i juvenil. ​​​​​​​
Sara Masià (Barcelona, 1996)
Formada como ilustradora en la Escola d'Art i Superior de Disseny Pau Gargallo de Badalona y pintora autodidacta, complementa su formación con Geografía, Historia e Historia del Arte en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Los últimos tres años ha trabajado como profesora de dibujo y pintura en un taller de arte.
Sin límites en cuanto a técnica y estilo, actualmente su obra se basa en el grafito, el bolígrafo y la pintura al óleo. Ha realizado exposiciones individuales y colectivas, así como ilustración editorial, donde destaca la publicación del álbum infantil El ball de la Petita Matrioixca, de la editorial Meraki (2021). 
En el ámbito académico ha colaborado con la Universitat de Barcelona (UB) impartiendo seminarios y talleres para la Facultad de Educación, en el campo de la didáctica de la literatura infantil y juvenil. 
Sara Masià (Barcelona, 1996)
Trained as an illustrator at the Escola d'Art i Superior de Disseny Pau Gargallo in Badalona and self-taught as painter, she complements her studies with Geography, History and Art History at the Universitat Oberta de Catalunya (UOC). The last three years she has worked as a drawing and painting teacher in an art studio.
Limitless in terms of technique and style, currently her work relies on graphite, ballpoint pen and oil painting. She has made solo and group exhibitions, as well as editorial illustration, where the publication of the children’s album El ball de la Petita Matrioixca, by the publisher Meraki (2021), is highlighted.
In academics she has collaborated with the University of Barcelona (UB) doing speeches and workshops for the Faculty of Education, in the field of didactics of children’s and young people's literature.
Back to Top