Il·lustració de l'àlbum El ball de la Petita Matrioixca (2021)/Ilustración del álbum El ball de la Petita Matrioixca (2021)/Illustration from the book El ball de la Petita Matrioixca (2021)

Back to Top